Duo teilt sich Führung in Hong Kong

via APA

ET: Hong Kong Open, 3. Tag in Fanling: Justin Rose und Lucas Bjerregaard stehen nach Runde drei an der Spitze.